Jenny

                                                                                young female (import GB)

 Anacan Middle of the Night


Datum narození: 18. 4. 2022

DM free

výstavní ocenění: velmi nadějná / best puppy, krajský vítěz, výborná 1 / excellent 1, 2x BOB 

Pro Jenny jsme si doletěli do Anglie a zapadla k nám, jak kdyby s námi byla odjakživa. Trochu ji podezřívám, jestli to není převtělená Yashenka, moje první boxerka :-)).  S Tarou si skvěle rozumí, navzájem se respektují a vyhrajou si spolu. Je to šprýmařka a rozehrávačka her. Jako správná kanaánka hlídá a oznamuje vše nové, ale stačí jí chvilička a je kamarádka s každým. Tak uvidíme, jestli jí to vydrží. 

Jenny is from England, but she fit to our home as if she had always been with us. I'm a bit suspicious if she is not Yashenka reincarnated, my first boxer :-)). She and Tara get along great, they respect each other and play together. She's a prankster and a game changer. Like a good canaan she watches and alert everything new, but just a moment and she is friends with everyone. Let's see if she can keep it up.